ຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານ

ຂະຫນາດໂຮງງານ: 1,000 - 3,000 ຕາແມັດ

ຈໍານວນສາຍການຜະລິດ: 2

ການຜະລິດສັນຍາ: ບໍລິການ OEM ທີ່ສະເຫນີ; ບໍລິການອອກແບບໃຫ້ບໍລິການ; Buyer Label Offered

ມູນຄ່າຜົນປະໂຫຍດປະຈໍາປີ: US $ 1 ລ້ານ - US $ 2.5 ລ້ານ

Production Line Capacity: 5,000 ຊຸດຕໍ່ປີ